0
Category

Education

Reviews

0 (0 Rating)

Course Description

Seminer özeti

Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi için planlanan, kasıtlı ve sistematik eğitim olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin uygulanmasıdır. Eğitim ve teknoloji insan yaşamının daha etken duruma getirilmesinde önemli rolü olan iki temel öğedir. Her iki öğe de insanın doğal ve sosyal çevresine egemen olma yolunda gösterdiği çabalarda başvurduğu iki temel araç olmuştur. Eğitim teknolojisinin, ilk insanın kendi kendine ilk defa “bunu nasıl öğretirim?” sorusunu sorduğu anda başladığını belirten Çilenti eğitim teknolojisini, “öğrencileri, eğitim programlarında belirlenmiş olan özel amaçlara ulaştırma süreciyle uğraşan bilim dalı” olarak tanımlamaktadır. Öte yandan Alkan eğitim teknolojisini, “öğretme-öğrenme süreçlerinin yapısallaştırılması, yani öğretme-öğrenme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işi” şeklinde tanımlamaktadır. Öğretim kavramı eğitimin bir parçasıdır. Bu açıdan bakıldığında öğretim teknolojisi de eğitim teknolojisinin bir parçası olarak ele alınmakta ve “özel amaçların gerçekleştirilmesinde etkili öğrenmeler sağlamak için öğretme-öğrenme sürecinin tasarımlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde sistematik bir yaklaşım” şeklinde tanımlanmaktadır. Alkan da öğretim teknolojisinin belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavram olduğunu belirtmektedir. Bu ifadeden yola çıkarak, eğitim teknolojisi kavramının öğretme-öğrenme süreçleri ile ilgili özgün bir disiplini vurguladığını, öğretim teknolojisi kavramının ise bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenme etkinliklerinin kılavuzlanmasını ifade ettiği söylenebilir.


Seminer konu başlıkları

  • Öğrenmenin Gerçekleşmesi Sürecinde Materyal Kullanımı
  • İletişim Süreci ve Materyal Kullanımı
  • Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinde Dilin Doğru Kullanımı
  • Sunu Materyali Hazırlama Süreci ve Temel İlkeler
  • Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi
  • Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi sürecinde Yönlendirmeler
  • Görsel Materyallerin Öğrenmedeki Rolü
  • Görsel Tasarımda Düzenlemeler


Katılım Belgesi

Kurs tamamlandıktan sonra katılım belgesi aktif hale gelecektir. Bu seminer ücretsizdir, fakat katılım belgesi almak isterseniz ücreti 69 TL' dir .

BANKA HAVALESİ İLE ÖDEME Kredi kartı ödemesi dışında UBAN numarasına havale yaparak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hesap Numarası: 10-304-0000134885

Near East Bank – UBAN : CT16139050100103040000134885 Havale ile ödeme sırasında İsim – Soyisim ve E-mail adresinizi yazmanız zorunludur.

Ödeme yaptıktan sonra dekontunuzu İsim – Soyisim ve E-mail adresinizi  info.estudybox@neu.edu.tr adresine gönderiniz.  

Course Curriculum

1 Video - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme


Instructor

Prof. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU

0 Rating
0 Reviews
733 Students
2 Courses

Süleyman Sadi SEFEROĞLU works as a lecturer in the field of instructional technologies at Hacettepe University and completed his undergraduate education in the fields of "Radio-TV" and "Educational Sciences" in Ankara. He received his postgraduate degrees at Columbia University in the USA. He conducted his post-doctoral studies on the use of information technologies in education as a researcher at Columbia University. In 1998 he started working at Hacettepe University. Seferoğlu is still working at the Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technologies of the same university. He wrote a book named "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı". Seferoğlu has co-authored book chapters on various topics related to his field. His professional interests include the use of technology in education, e-learning, technology policies, pre-service and in-service teacher training, Internet risks and threats, as well as social media.

Student Feedback

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

0

Course Rating
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

No Review found

Sign In or Sign Up as student to post a review

Reviews

Shopping Cart

Loading...