0

Sözleşme ve Gizlilik Politikası 

Sevgili Kullanıcı, https://e-studybox.com/ web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda yer alan Kullanım Şartlarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, aşağıda yer alan Kullanım Şartlarını kabul ettiğiniz tarafımızca varsayılacaktır. 

Kullanım Şartları, Yakın Doğu Üniversitesi Dijital Eğitim Platformu E-Study Box (bundan sonra E-Study Box olarak anılacaktır) ile Ziyaretçilerimiz (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) arasındadır. 

https://e-studybox.com/ sitesi E-Study Box tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra Site olarak anılacaktır. İşbu Siteye ilişkin Kullanım Şartları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı tek taraflı olarak E-Study Box’a aittir ve Site üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, Kullanıcılarımız kabul etmiş sayılır. 


KULLANIM ŞARTLARI

E-Study Box, fiyatlar ve sunulan ürün ile hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

E-Study Box, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Ömür boyu erişim hakkı tanınan materyaller üzerinde, ömür boyu erişim hakkının kısmen sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması durumunda, E-Study Box sorumlu değildir. 

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde veya sitede iletişimde bulunurken genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarına zedeleyici, yanıltıcı, saldırgan ve haksız fill teşkil edecek eylemlerde bulunmayacağı gibi müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan hem E-Study Box’a karşı hem de 3. kişilere karşı  hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusu olur. Ayrıca bu tür hesaplar site yetkililerince askıya alınabilir, sona erdirebilir. E-Study Box, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya Kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.


GİZLİLİK POLİTİKASI

 E-Study Box, site üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilerle paylaşmaz. Ancak,  E-Study Box, kişisel verileri siteyi geliştirmek ve işletmek üzere kullanım hakkına sahiptir. 

Kişisel veriler, ürün ve hizmet sunmak ve geliştirmek üzere; kurs oluşturmak, yönetmek, sağlamak ve öğretmek amacı ile; Kullanıcılarla iletişime geçmek veya pazarlamayı sağlamak için  E-Study Box tarafından kullanılabilir. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. 


Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan E-Study Box’un kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler E-Study Box bünyesinde Kullanıcı profili belirlemek, Kullanıcı profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulüne uygun bir şekilde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site’de kullanılan, tüm materyaller, tüm bilgiler, ünvanlar, işletme adları, marka ve patentler, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescil edilmiş olan veya tescil edilmemiş tüm fikri mülkiyet hakları E-Study Box veya belirtilen ilgilisine ait olup, hukukun koruması altındadır. 

Sitede yer verilen materyal ve bilgiler, hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, pazarlanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site tamamen veya kısmi olarak diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Sitenin Kullanıcı veya 3. kişilerce ziyaret edilmesi veya burada yer alan hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel şekilde kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Güncel olmayan, doğru olmayan veya eksik olan kayıt bilgilerinin varlığı durumunda, Kullanıcı bilgilendirilmeden Kullanıcıya ait hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden, E-Study Box sorumlu tutulamaz.


KREDİ KARTI BİLGİLERİ

E-Study Box, siteden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmayı ve kredi kartı bilgilerini hiçbir surette başkasıyla paylaşmayacağını taahhüt etmektedir. Kredi kartıyla ilgili hiçbir bilginin, E-Study Box tarafından görüntülenmeyeceği, kart bilgilerinin kaydedilmeyeceği  taahhüt edilmektedir. Üye olurken verilen tüm bilgilere sadece Kullanıcının erişimi mümkündür. Bu bilgilerin başkası tarafından değiştirilmesi, kopyalanması, kullanılması mümkün değildir. Ancak Kullanıcının, sitede gerekli güvenlik önlemlerini almadan işlem gerçekleştirilmesi halinde meydana gelebilecek ihlalden ve meydana gelebilecek zarardan, E-Study Box sorumlu tutulamaz.


ÜCRET 

Sitede yer alan hizmetlerden faydalanmak için Kullanıcının belirli bir ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ücret miktarı, faydalanılan hizmetin konusuna göre değişkenlik gösterir. 


CAYMA HAKKI-PARA İADE

Sözleşmenin tarafı olan Kullanıcı, yedi gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Ancak yedi günlük cayma hakkınının kullanılmaması halinde, sözleşme tüm sonuçlarıyla her iki tarafı da bağlamaktadır. Cayma hakkından faydalanan Kullanıcı, önceden vermiş olduğu ücretin iadesini talep edebilir. Ancak süreyi kaçırdıktan sonra böyle bir talepte bulunması halinde para iadesi yapılmaz.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden faydalanılması, ses veya görüntü kayıtlarının temin edilmesi, materyallere erişim sağlayarak bunların kullanılması,  bunlardan yararlanılması halinde, Kullanıcının cayma hakkı ortadan kalkmaktadır. 


SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

E-Study Box, Sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler Sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


MÜCBİR SEBEP

Salgın hastalık, doğal afet, yangın, deprem, savaş, grev, lokavt vb. gibi mücbir sebep sayılabilecek durumların yanı sıra altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve buna benzer sebeplerden dolayı Kullanıcının sitede yer alan hizmetlerden yararlanamaması halinde E-Study Box sorumlu tutulmaz. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 


TEBLİGAT

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, E-Study Box’a ait e-posta adresi ve Kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklı çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları delil olarak kabul edilir, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt  eder.


UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlığın çözümünde görevli ve yetkili mahkeme, KKTC mahkemeleri olarak kabul edilmektedir. 


FESİH HAKKI

Taraflardan birisinin sözleşmeyi aynen ifa etmemesi, gereği gibi ifa etmemesi veya hiç ifa etmemesi halinde karşı taraf derhal fesih hakkına sahiptir. Bu sebeple fesihte bulunan tarafın uğradığı zararın tazminini isteme ve tazminat hakkı saklıdır.


Shopping Cart

Loading...